GODINA USPEŠNE SARADNjE - Poseta delegacije Nacionalne garde Ohaja

Ponedeljak, 1.10.2007 | Državno partnerstvo sa Ohajom

Najnovija poseta zaokružuje jednogodišnju intenzivnu aktivnost i nastavlja proces osposobljavanja Vojske Srbije za zajednički rad, vežbe i mirovne misije sa drugim armijama sveta.

Najnovija poseta zaokružuje jednogodišnju intenzivnu aktivnost i nastavlja proces osposobljavanja Vojske Srbije za zajednički rad, vežbe i mirovne misije sa drugim armijama sveta. Pripadnici Nacionalne garde Ohaja, 39 oficira, podoficira i civilnih lica, boravili su od 15. do 22. septembra u poseti našim oružanim snagama. Delegaciju, koja je bila podeljena u šest timova: vazduhoplovstvo, Združene namenske snage, specijalne snage, odnosi sa javnošću, medicinska ekipa i podoficiri, predvodio je komandant general-major Gregori Vejt. Prema planu posete timovi su u našim jedinicama i ustanovama razvijali konkretne oblike obučavanja, na čemu će se sve više insistirati tokom buduće saradnje.

Poseta delegacije Nacionalne garde Ohaja realizovana je u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i SAD, uspostavljenog na osnovu sporazuma SOFA, koji su 7. septembra prošle godine potpisali predsednik Boris Tadić i državni sekretar Kondoliza Rajs. Ovom posetom obeležena je godina dana uspešne saradnje u okviru koje je realizovana 21 aktivnost, kako u Srbiji tako i u Ohaju. Posebna potvrda uvažavanja Vojske Srbije predstavljalo je učešće naših oficira i podoficira u zajedničkoj vežbi u junu ove godine u Ohaju, kada je naš tim bio uključen u štabni proces pripreme i provere određenih jedinica za izvršenje namenskih zadataka, odnosno misija.

Najnovija aktivnost, do sada najobimnija i sa najviše sadržaja, nastavak je započetog procesa edukacije i treninga, radi utvrđivanja i realizacije novih koncepataoperativnog planiranja i upotrebe jedinica. U tome će pomoć američke strane i sagledavanje načina i metoda njihovog rada biti od velike koristi u osposobljavanju naše vojske za zajednički rad, vežbovne aktivnosti i mirovne misije sa drugim armijama sveta.

Tokom protekle posete Nacionalne garde Ohaja našim oružanim snagama, obe strane formirale su timove za zajedničku obuku. Vazduhoplovci su radili na aerodromima u Batajnici i Lađevcima, tim Združenih namenskih snaga (JTF) u Združenoj operativnoj komandi Generalštaba VS, a specijalci u 63. padobranskom bataljonu. Predstavnicima Službe za odnose sa javnošću Glavnog štaba Nacionalne garde Ohaja domaćin je bila Uprava za odnose sa javnošću, medicinski tim posetio je Vojnomedicinsku akademiju i vojne bolnice u Novom Sadu i Nišu, a tim američkih podoficira preneo je svoja iskustva u organizovanju i radu podoficirskog kora, na čemu se upravo radi u našoj vojsci. 

Delegacija američkih vazduhoplovaca, koju je predvodio potpukovnik Greg Šnulo, posetila je Komandu Vazduhoplovstva i PVO, 204. i 98. avijacijsku bazu i aerodrome u Batajnici i Lađevcima. Posebne teme u razgovorima bile su održavanje aviona, organizacija i obezbeđenje rada u avio-bazama, planiranje i izvođenja letačke obuke, zatim funkcionisanje veze, protivpožarne zaštite i drugih bitnih funkcija za bezbedan rad. Gosti su obišli hangare, stajanke sa avionima, a na aerodromu u Lađevcima i simulator letenja i padobransku sekciju. 

U američkoj delegaciji bio je i tim Združenih namenskih snaga (JTF 73), koji je predvodio brigadni general Džek Li. Gosti su u Združenoj operativnoj komandi Generalštaba VS predstavili predstavnicima naše vojske i Ministarstva odbrane načine njihovog rada i konkretne oblike angažovanju u podršci civilnim vlastima na saniranju posledica uragana Katarina. Predočen je pristup problemu, predstavljen model celokupnog proseca donošenja odluka i analiziran tok aktivnosti Združenih namenskih snaga, sa težištem na ulozi i zadacima štabnih oficira. Posebno je ukazano na mesto i ulogu podoficira tog sastava Nacionalne garde.

Predavanja su imala cilj da prikažu način funkcionisanja tih snaga za brzo reagovanje u podršci civilnim vlastima u slučaju elementarnih nepogoda, katastrofa i raznih akcidenata. 

Američki tim se upoznao sa organizacijom Združene operativne komande GŠ VS, njenim funkcijama i zadacima, a prisustvovao je i realizaciji sadržaja štabne ratne vežbe, koja je planirana i izvedena u duhu novog uputstva za operativno planiranje.General Li sa svojim saradnicima posetio je Komandu Kopnenih snaga, Treću brigadu i Centar za mirovne operacije. 

Tim specijalnih snaga Nacionalne garde predvodio je major Leri Henri. U 63. padobranskom bataljonu zajednički su realizovani sadržaji iz padobranske i vatrene obuke, samostalne ishrane u prirodi, a izvedeno je uvežbavanje tima Službe traganja i spasavanja. Uočene su specifičnosti u metodama i sadržajima obuke, korisne i primenjive i za jednu i za drugu stranu. 

Prikaz zajedničke obuke specijalaca, izveden 20. septembra na aerodromu u Nišu, bio je završni čin septembarske posete delegacije Nacionalne garde Ohaja, kome su prisustvovali predsednik Srbije Boris Tadić, ministar odbrane Dragan Šutanovac, načelnik Generalštaba VS general-potpukovnik Zdravko Ponoš sa saradnicima, ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter i general-major Gregori Vejt sa svim članovima američke delegacije. 

Direktor Službe za odnose sa javnošću Glavnog štaba Nacionalne garde Ohaja dr Mark Vejda i njegovi saradnici posetili su Upravu za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane. Nakon što su gosti stekli uvid u organizaciju i način rada Uprave, razmatrane su mogućnosti unapređenja saradnje konkretnim projektima čija bi realizacija bila u funkciji bolje informisanosti javnosti o toku, planovima i mogućnostima Programa državnog partnerstva.Istaknuta je potreba intenzivnije razmene informacija i video i foto materijala o sprovedenim aktivnostima. Bilo je reči i o međusobnom uključivanju u radne timove za realizaciju pojedinih aktivnosti iz oblasti odnosa sa javnošću, korisnih za bolje informisanje i obučavanje pripadnika dve službe.

Doktor Mark Vejda sa saradnicima obišao je i Novinski centar „Odbrana“ i „Zastava film“, gde su takođe razgovarali o potrebi razmene informacija na web-sajtovima, novinama i drugim sredstvima javnog informisanja.

PRIJEM KOD MINISTRA ODBRANE 

Ministar odbrane Dragan Šutanovac primio je 15. septembra delegaciju Nacionalne garde Ohaja koju je predvodio komandant general-major Gregori Vejt. Sastanku je prisustvovao i ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter.

Šutanovac i Vejt razgovarali su o bilateralnoj vojnoj saradnji Srbije i SAD i saglasili se da prioritetni budu školovanje i usavršavanje srpskih oficira u SAD.

Obostrano je konstatovano da dobra saradnja između oružanih snaga Srbije i SAD doprinosi unapređenju sveukupnih odnosa između dve države.

POSETA GENERALŠTABU VOJSKE SRBIJE

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Zdravko Ponoš sastao se 17. septembra sa komandantom Nacionalne garde Ohaja general-majorom Gregori Vejtom.

Generali Ponoš i Vejt razgovarali su o zajedničkoj obuci specijalnih jedinica, u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja.Dvojica generala saglasili su se da je dosadašnja jednogodišnja saradnja Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja bila izuzetno korisna za obe strane i da je postignut visok nivo poverenja. 

Generali Ponoš i Vejt izrazili su uverenje da će buduća saradnja biti u većem obimu usmerena na praktične oblike.

Zajednička vežba specijalaca

UČIMO JEDNI OD DRUGIH

Na niškom aerodromu, 20. septembra, održan je prikaz zajedničkih vežbovnih aktivnosti pripadnika 63. padobranskog bataljona Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Obuku specijalaca na padobranskom poligonu i u hangaru, sadržaje u vezi sa ishranom u prirodi i postupke službe za traganje i spasavanje, pratili su i predsednik Republike Srbije Boris Tadić, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter, načelnik Generalštaba VS general-potpukovnik Zdravko Ponoš, komandant Nacionalne garde Ohaja general-major Gregori Vejt i drugi gosti.

U obraćanju novinarima nakon završetka vežbe načelnik GŠ VS general-potpukovnik Zdravko Ponoš najavio je nastavak aktivnosti i u narednoj godini.

– Program državnog partnerstva između Srbije i Ohaja započet je pre godinu dana, a do sada su Vojska Srbije i Nacionalna garda realizovale 21 zajedničku aktivnost u oblastima razmene malih jedinica, razvoja podoficirskog kora i organizaciji rezervnog sastava – rekao je general Ponoš. On je podsetio da je prva vežba realizovana u Ohaju, juna ove godine, i da je u njoj učestvovalo 16 pripadnika Vojske Srbije.

General Ponoš je podsetio da između Srbije i SAD postoji još jedan sporazum u okviru IMET programa, koji obuhvata obuku i obrazovanje, te da smo prethodnih meseci imali dvadesetak pripadnika naše vojske na obuci i školovanju u SAD. 

– U okviru programa državnog partnerstva sa Ohajom imamo ideju da nastavimo sa razmenom malih jedinica iduće godine i to povezivanjem srodnih sastava poput ABHO i sličnih jedinica – istakao je general Ponoš. – Ove godine uradili smo mnogo više nego neke druge zemlje u okviru sličnih programa. 

Komandant Nacionalne garde Ohaja general-major Gregori Vejt zahvalio se na gostoprimstvu tokom boravka pripadnika Nacionalne garde Ohaja u Srbiji i podvukao:

– Kada smo počeli sa realizacijom programa general Ponoš i ja postavili smo cilj da ovo partnerstvo bude najbolje od svih 56 partnerstava koje SAD imaju sa drugim državama. Sada možemo da kažemo da nijedna druga država nije imala takve aktivnosti kao što smo to uradili između Srbije i Ohaja. Na niškom aerodromu nalaze se pripadnici specijalnih snaga Nacionalne garde Ohaja koji su zajedno sa pripadnicima 63. padobranskog bataljona razmenili iskustva i učili jedni od drugih. To je ono što smo radili ove godine – učili jedni od drugih. Tokom ove posete poveo sam 38 saradnika koji su razmenili znanja i iskustva u oblastima zdravstva, odnosa sa javnošću i rada združene operativne grupe, a planirali smo i program za sledeću godinu.

Za Nacionalnu gardu Ohaja ovo predstavlja istorijski događaj i ja se ponosim onim što je učinjeno ove godine u razmeni jedinica i celokupnom programu državnog partnerstva. U protekloj godini sklopljeno je dosta prijateljstva koja će trajati čitav život, baš kao što smo general Ponoš i ja postali bliski prijatelji.

Zajednička obuka izvođena je u Nišu od 16. do 19. septembra i na njoj je učestvovalo 34 pripadnika 63. padobranskog bataljona i 17 pripadnika Nacionalne garde Ohaja. Tokom obučavanja niški padobranci objasnili su kolegama iz Ohaja metodologiju osposobljavanja u rukovanju ličnim naoružanjem. Nakon toga, zajedno su izveli gađanja iz automatske puške i pištolja. Realizovana je i padobranska obuka tokom koje je izveden zajednički padobranski skok, a razmenjena su iskustva iz obuke u reživljavanju i službe traganja i spasavanja. 

Pripadnici Nacionalne garde Ohajo ocenili su da se rad i obuka u 63. padobranskom bataljonu odvija na visokom profesionalnom i vojničkom nivou.
Ključne reči

Povezane vesti