Pola veka postojanja Centra za primenjenu matematiku i elektroniku

Četvrtak, 4.5.2017 | Kultura i tradicija

Načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković, sa saradnicima, i državni sekretar u MO Nenad Nerić prisustvovali su danas svečanosti povodom Dana Centra za primenjenu matematiku i elektroniku.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, sa saradnicima, i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Nerić prisustvovali su danas svečanosti povodom 5. maja — Dana Centra za primenjenu matematiku i elektroniku i jubileja 50 godina od formiranja ove ustanove.

Čestitajući praznik i značajan jubilej pripadnicima Centra, državni sekretar Nerić je podsetio na istorijski značaj upotrebe kriptografije na našim prostorima za vojne i diplomatske potrebe.

– Tokom pola veka postojanja, Centar je uspešno održavao korak sa savremenim svetskim kretanjima u oblasti kriptografije i u najtežim uslovima iznalazeći kvalitetna rešenja i obezbeđujući kriptografsku zaštitu informacija koje se prenose u telekomunikacionom sistemu – naglasio je državni sekretar Nerić.

Obraćajući se pripadnicima Centra, on je poručio da su njihova znanja i sposobnosti doprinele kvalitetnoj i pouzdanoj kriptografskoj zaštiti informacija, kako za potrebe Ministarstva odbrane, tako i za potrebe drugih državnih organa, omogućujući im nesmetano funkcionisanje i u najosetljivijim situacijama.

Načelnik Centra za primenjenu matematiku i elektroniku pukovnik Dragan Trivić, osvrnuo se na istorijat te ustanove, koja je formirana 5. maja 1967. godine, ističući da je u svom pedesetogodišnjem postojanju i radu, Centar uspešno realizovao naučnoistraživačke zadatke u oblasti kriptologije, razvijajući i verifikujući sopstvena kriptološka rešenja.

– Svedoci smo sve većeg i neprekidnog razvoja telekomunikacionih i informacionih tehnologija, a sve više poslova i aktivnosti odvija se posredstvom elektronskih komunikacija. Na taj način se povećavaju opasnosti koje prete iz sajber prostora i postavljaju sve veće zahteve u pogledu zaštite informacija. Da bi telekomunikaciono- informacioni sistem ispunio zahteve koji se pred njega postavljaju, neophodna su savremena kriptološka rešenja. Primenjena kriptološka rešenja moraju biti razvijena sopstvenim snagama, i pored složenih teorijskih i praktičnih uslova i izazova, jer samo sopstvena rešenja obezbeđuju potrebnu sigurnost – naglasio je pukovnik Trivić.

Govoreći o najznačajnijim dostignućima u prethodnom periodu ali i o planovima za budućnost, načelnik Centra za primenjenu matematiku i elektroniku ukazao je na važnost kadra u tako specifičnoj sferi rada, ističući da su pripadnici tog Centra pokazali zahtevani nivo profesionalnosti, odgovornost i disciplinu u izvršavanju postavljenih zadataka.

U nastavku svečanosti, povodom jubileja, a u znak zahvalnosti, uručena su priznanja državnim i privrednim organizacijama koje su u prethodnim godinama pružale veliku i nesebičnu pomoć i izlazile u susret potrebama i zahtevima Centra. Takođe, povodom Dana ustanove, najzaslužnijim pripadnicima Centra uručena su zaslužena priznanja za požrtvovan i samopregoran rad u proteklom periodu. 

Povezane vesti