Usluge koje pruža Vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović

Zavod iz svog programa pruža usluge remonta, modernizacije i popravke svim korisnicima koja poseduju sredstva NVO, a nalaze se u remontnom programu Zavoda.

masinska-obrada-vz-moma-stanojlovic.jpg
U oblasti održavanja vazduhoplova iz civilnog registra podržanog od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva po (Deo-145) Zavod je sertifikovan za održavanje vazduhoplova „utva-75“ i helikoptera „gazela“ SA-341 i SA – 342, kao i vazduhoplovnih motora Astazou III B, Astazou XIV H, Lycoming IO 360 i  Lycoming AEIO 540).

U procesu pružanja usluga kao što su proizvodnja rezervnih delova, sklopova, specijalnih alata, ispitnih uređaja i radioničke opreme koriste se sledeće tehnologije:

  • obrada rezanjem (strugovi, glodalice, brusilice, bušilice, oštrilice),
  • obrada sečenjem, prosecanjem i probijanjem (makaze, testere, prese i mašine za oblikovanje lima),
  • obrada erodiranjem (erozimat sa elektrodom i erozimat sa žicom),
  • zavarivanje (elektrolučno – klasično, autogeno, u zaštitnoj zoni CO2  i zaštitnoj zoni argona),
  • priprema površina za zaštitu i regeneraciju (peskiranje, brušenje),
  • elektrohemijska i hemijska zaštita elemenata i sklopova (tvrdo hromiranje, porozno hromiranje, kadmijumiziranje, bakarisanje, niklovanje, kalajisanje, anodna oksidacija u sumpornoj kiselini, srebrenje, bruniranje i fosfatiranje),
  • zaštita delova sredstava bojenjem (standardna bojenja i maskirna bojenja),
  • proizvodnja sirovih gumenih smeša,
  • izrada elemenata i sklopova vulkaniziranjem od gume, gume-metal i gume-platna.