Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6)

Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) je intervidovska organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za planiranje, organizovanje, koordinaciju i kontrolu telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) je nosilac telekomunikaciono-informatičke funkcije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) je brigadni general Mile Vitezović.

Upravi su neposredno potčinjeni Brigada veze, Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku i Centar za primenjenu matematiku i elektroniku.

Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) je nadležna za realizaciju poslova, zadataka i aktivnosti iz „telekomunikaciono-informatičke“ funkcije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. U okviru funkcije obavlja sledeće poslove: 

  • Telekomunikaciono-informatičko obezbeđenje, koje se sprovodi radi neprekidnog funkcionisanja telekomunikaciono-informacionih servisa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u miru, vanrednom i ratnom stanju; 
  • Razvoj telekomunikaciono-informacionih sistema, u pokretnoj i stacionarnoj komponenti u skladu sa savremenim zahtevima komandovanja i rukovođenja;
  • Zaštita  telekomunikaciono-informacionih  sistema iz domena informacione bezbednosti i odbrane u sajber prostoru;
  • Uređuje kancelarijsko poslovanje, i preduzima mere za unapređenje u oblasti službene prepiske i poštanskog saobraćaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Tradicije Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6)


Sektor za vezu, informatiku i elektronska dejstva Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore, u čijem sastavu su bile Uprava veza i Uprava za informatiku, preformiran je 1. marta 2005. godine u Upravu ze vezu i informatiku (G-6) Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.

Uprava za vezu i informatiku (G-6) Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore je 15. decembra 2006. godine preforimirana u Upravu za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3006-207
Telefaks: +381 (0) 11 3006-024