Peti bataljon vojne policije

Peti bataljon vojne policije namenjen je za realizaciju vojnopolicijskih i poslova opšte bezbednosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, odnosno primenu ovlašćenja ovlašćenih službenih lica vojne policije u zoni teritorijalne nadležnosti.

Komanda Petog bataljona nalazi se u Beogradu, a jedinice su stacionirane u Novom Sadu, Kraljevu i Beogradu. 

U sastavu Petog bataljona vojne policije su komanda, tri čete VP, vod za službe VP, vod vodiča službenih pasa, vod saobraćajne VP i odeljenje za telekomunikacije.

Komandant Petog bataljona vojne policije je potpukovnik Ljubomir Punić. 

Zadaci Petog bataljona VP


Peti bataljon VP realizuje sledeće zadatke:

  • suzbijanje kriminaliteta,
  • kontrolu i održavanje vojnog reda i discipline,
  • obezbeđenje lica, objekata, dokumenata i naoružanja,
  • regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja,
  • protivterorističku zaštitu u zoni teritorijalne nadležnosti.

Tradicije Petog bataljona VP


Peti bataljon vojne policije je formiran 1992. godine kao sledbenik 283. bataljona vojne policije i bio je u sastavu tadašnjeg 93. zaštitnog motorizovanog puka Prve armije, a od 1994. godine egzistira kao samostalna formacija u Prvoj armiji. Jedinica je sve do 2002. godine bila četnog sastava. 

U periodu od 2002. do 2006. godine u sastav bataljona ušli su ljudstvo i tehnika iz 55, 37. i 12. bataljona vojne policije. 

Organizacijskim promenama tokom 2006. godine bataljon je preformiran na veličinu koju ima i danas.

Kontakt

Adresa: Gardijska 5, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3005-063
Telefaks: +381 (0) 11 2064-830
Mejl: 5.bvp@vs.rs

Povezane vesti