Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant 210. bataljona veze potpukovnik Ivan Novaković


Datum i mesto rođenja

22. jul 1978, Smederevska Palanka

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2020.
 • Osnovni komandno-štabni kurs, 2011.
 • Vojna akademija, smer veza, 2001.
 • Srednja metalsko-mašinska škola, 1996. 

Dužnosti

 • Komandant 210. bataljona veze
 • Zamenik komandanta 210. bataljona veze
 • Zamenik komandanta 17. bataljona za obezbeđenje aerodroma
 • Komandir čete veze 
 • Komandir voda veze 
 • Zamenik komandira voda veze

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2022.
 • Major, 2018.
 • Kapetan, 2011.
 • Poručnik, 2004.
 • Potporučnik, 2001.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira – prvi put, 2022.
 • Medalja za zasluge – srebrna, 2022.
 • Vojna spomenica za učešće u Združenoj taktičkoj vežbi „Munjeviti udar“, 2021.
 • Vojna spomen-medalja za revnosnu vojnu službu za 10 godina, 2016.

Kontakt

Adresa: Raška 2, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3053-200
Telefaks: +381 (0) 11 3053-667
Imejl: 210bv@vs.rs