Letačka obuka budućih pilota Vojske Srbije

Sreda, 1.3.2023 | Obuka
Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i u širem rejonu Beograda u toku je letačka obuka kadeta četvrte godine Vojne akademije na lakim višenamenskim helikopterima „gazela“.

Obuka predstavlja prvi segment letačkog osposobljavanja kadeta za dužnosti pilota helikoptera Vojske Srbije.

Programom obučavanja obuhvaćeni su kontrolni letovi sa instruktorom, samostalni letovi, kao i vežbe vanaerodromskog sletanja i poletanja, kako bi budući piloti bili u potpunosti osposobljeni za samostalno letenje na ovom tipu vazduhoplova. Da bi pristupili letačkoj obuci na helikopteru „gazela“, oni su prethodno prošli zemaljsku pripremu, koja obuhvata poznavanje karakteristika helikoptera i njegovih sklopova, radio-navigacijske opreme, tehnika pilotiranja, kao i teoretske sadržaje iz oblasti aerodinamike i meteorologije.

Kadete na petoj, završnoj godini studija očekuje preobuka za borbene helikoptere „gama“ ili višenamenske transportne helikoptere Mi-17, u skladu sa njihovim sklonostima, sposobnostima i postignutim rezultatima. Time se zaokružuje kompletan proces letačke obuke kadeta Vojne akademije koji se školuju na modulu vojno vazduhoplovstvo.

Realizacija intenzivne letačke obuke kadeta omogućena je zahvaljujući velikim ulaganjima u ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije započetim pre nekoliko godina. Time je višestruko uvećana dostupnost vazduhoplova za izvođenje obuke kadeta Vojne akademije. Na taj način se obezbeđuje da se oni, odmah po prijemu u profesionalnu vojnu službu, fokusiraju na napredne oblike obuke i preobuku za najsavremenije tipove borbenih i višenamenskih helikoptera u naoružanju Vojske Srbije.

Povezane vesti