Završen Kurs za štabne oficire UN

Petak, 9.6.2017 | Obuka

U Centru za mirovne operacije u Beogradu danas je završen tronedeljni Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija, koji su pohađala 34 slušaoca među kojima su dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i po jedan oficir oružanih snaga NR Kine i Belorusije.

Nastavu na kursu realizovali su instruktori iz Centra za mirovne operacije i gostujući instruktori iz Oružanih snaga Mađarske i Oružanih snaga BiH.

Uz čestitke polaznicima na uspešnom završetku kursa, zamenik komandanta Združene operativne komande general-major Slavoljub Janićijević je zaključio da je cilj kursa u potpunosti postignut i da je Vojska Srbije bogatija za još 30 oficira koji su osposobljeni  da odgovore na izazove koje donosi rad u štabovima i komandama mirovnih operacija na taktičkom i operativnom nivou. On je, takođe, istakao dobru saradnju sa partnerskim centrima iz BiH i Mađarske, kao i značajan doprinos njihovih instruktora uspešnoj realizaciji kursa.

Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UN Staff Officers Course – UNSOC 2017) koji realizuje naš Centar za mirovne operacije je, 2015. godine, sertifikovan od strane Službe za integrisanu obuku Departmana za mirovne operacije i Departmana za podršku na terenu Ujedinjenih nacija.

Povezane vesti