Upućivanje jedinice...

Upućivanje jedinice Vojske Srbije u misiju UN u Libanu

06.09.2023 | Multinacionalne operacije
Redovna zamena tima...

Redovna zamena tima Vojske Srbije u misiji EU u Somaliji

29.08.2023 | Multinacionalne operacije
Kolektivna obuka za...

Kolektivna obuka za učešće u mirovnoj operaciji u Libanu

18.07.2023 | Multinacionalne operacije
Prvi kontingent...

Prvi kontingent Vojske Srbije u mirovnoj operaciji na Sinaju

29.06.2023 | Multinacionalne operacije
Redovna zamena...

Redovna zamena kontingenta Vojske Srbije u misiji u Libanu

28.06.2023 | Multinacionalne operacije