Nova generacija vojnika na Liderskom kursu

Utorak, 7.8.2018 | Obuka

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira juče je počeo 25. Liderski kurs koji će, do polovine oktobra, pohađati 72 polaznika – profesionalna vojnika iz svih jedinica Vojske Srbije.

Svečanom početku kursa, pored pripadnika Centra za obuku i usavršavanje podoficira, prisustvovali su načelnik odeljenja za operativne poslove Komande Komande za obuku pukovnik Ljubiša Stošić i glavni podoficir Komande za obuku zastavnik prve klase Nenad Luković.

Svečanost je otvorio pomoćnik komandanta za podršku ujedno zamenik komandanta centra major Ivan Stojadinović koji je polaznike upoznao sa namenom i ulogom Centra, kao i sa ciljem kursa i zadacima koji se pred njih postavljaju. 

Uz dobrodošlicu polaznicima i želje za uspešnu realizaciju kursa pukovnik Ljubiša Stošić je istakao važnost liderskog kursa kao prvog koraka u podoficirskoj karijeri. 

Liderski kurs je prvi nivo karijernog usavršavanja vojnika na putu do podoficirskog čina. Uspešnim završetkom Liderskog kursa polaznici stiču uslov za upućivanje na Osnovni kurs za podoficire čijim završetkom dobijaju mogućnost da postanu podoficiri Vojske Srbije. Kurs pohađaju najbolji profesionalni vojnici koji su se dokazali svojim radom i zalaganjem na vojničkim dužnostima.

Povezane vesti