Nova generacija...

Nova generacija vojnika na Liderskom kursu

07.08.2018 | Obuka U Centru za obuku i usavršavanje podoficira juče je počeo 25. Liderski kurs koji će, do polovine oktobra, pohađati 72 polaznika – profesionalna vojnika iz svih jedinica Vojske Srbije.
Liderski kurs u...

Liderski kurs u Centru za obuku i usavršavanje podoficira

07.08.2017 | Obuka U Centru za obuku i usavršavanje podoficira danas je počeo 23. Liderski kurs koji će, do polovine oktobra, pohađati 80 polaznika – profesionalnih vojnika iz svih jedinica Vojske Srbije.
Početak kurseva u...

Početak kurseva u Centru za obuku i usavršavanje podoficira

29.08.2016 | Obuka U Centru za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu danas su započeli Kurs za glavne podoficire i Liderski kurs.
Počeo 15. Liderski...

Počeo 15. Liderski kurs

09.06.2014 | Obuka Petnaestim po redu Liderskim kursom, sa 60 polaznika-profesionalnih vojnika iz svih jedinica Vojske Srbije, Centar za obuku i usavršavanje podoficira nastavlja sa usavršavanjem budućih kandidata za podoficire.