Usavršavanje vojnika za dužnosti podoficira u Vojsci Srbije

Četvrtak, 20.7.2023 | Obuka
U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu u toku je realizacija 36. po redu Liderskog kursa, koji pohađaju odabrani profesionalni vojnici iz svih jedinica Vojske Srbije.

To je prvi nivo usavršavanja vojnika za dužnosti podoficira u Vojsci Srbije, u trajanju od šest nedelja, a realizuje se s ciljem osposobljavanja za pravilno i efikasno komandovanje grupom, poslugom, posadom ili timom i izvršavanje zadataka iz nadležnosti zamenika komandira odeljenja.

Programom Liderskog kursa su obuhvaćeni teorijski i praktični sadržaji iz više oblasti, kao što su liderstvo, poznavanje vojnih propisa, vojna topografija i strojeva, taktička, vatrena i fizička obuka, koje polaznici moraju da savladaju kako bi stekli znanja i veštine neophodne za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti.

Profesionalni vojnici koji završe ovaj nivo usavršavanja stiču uslove za upućivanje na Osnovni kurs za podoficire, po čijem će uspešnom završetku biti unapređeni u čin vodnika i stupiti u stroj starešina Vojske Srbije.

Povezane vesti