Razvoj liderskih sposobnosti budućih podoficira Vojske Srbije

Četvrtak, 19.1.2023 | Obuka
U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu u toku je realizacija 34. po redu Liderskog kursa, koji pohađaju odabrani profesionalni vojnici iz svih jedinica Vojske Srbije.

To je prvi nivo usavršavanja profesionalnih vojnika za dužnosti podoficira u Vojsci Srbije, u trajanju od šest nedelja, a realizuje se s ciljem osposobljavanja za pravilno i efikasno komandovanje grupom, poslugom, posadom ili timom i izvršavanje zadataka iz nadležnosti zamenika komandira odeljenja.

Programom Liderskog kursa su obuhvaćeni teorijski i praktični sadržaji iz različitih oblasti, poput liderstva, poznavanja vojnih propisa, vojne topografije, strojeve, taktičke, vatrene i fizičke obuke, kako bi polaznici stekli potrebna znanja neophodna za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti.

Profesionalni vojnici koji uspešno završe ovaj nivo usavršavanja stiču uslove za upućivanje na Osnovni kurs za podoficire, po čijem će završetku biti unapređeni u čin vodnika i stupiti u stroj podoficira Vojske Srbije.

Povezane vesti