Unapređenje podoficirske podrške liniji komandovanja

Utorak, 14.12.2021 | Aktivnosti NGŠ
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održao je danas radni sastanak sa glavnim podoficirima Vojske Srbije, Generalštaba i neposredno potčinjenih sastava i jedinica.

Na sastanku je analizirano funkcionisanje podoficirskog kora Vojske Srbije i podoficirske podrške liniji komandovanja, kao i status, obuka i profesionalni razvoj podoficira.

General Mojsilović je istakao da je u prethodnom periodu podoficirski kor dao značajan doprinos uspešnom funkcionisanju Vojske Srbije, koji se, pre svega, ogledao u unapređenju propisanih standarda reda, rada i discipline u jedinicama i individualne obučenosti vojnika i podoficira, i dao smernice za dalju dogradnju organizacije podoficirske podrške.

Podoficirski kor predstavljaju svi podoficiri Vojske Srbije sa određenim odnosima u pogledu nadležnosti i subordinacije, koji su usmereni na pružanje efikasne podrške liniji komandovanja.

Povezane vesti