Viši kurs za podoficire u Centru za obuku i usavršavanje podoficira

Četvrtak, 1.6.2017 | Obuka

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira, ove nedelje počeo je prvi modul Višeg kursa za podoficire, koji će trajati pet nedelja

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira, ove nedelje počeo je prvi modul Višeg kursa za podoficire, koji će trajati pet nedelja.

Polaznici kursa su mlađi podoficri koji su u predhodnom periodu završili Osnovni kurs za podoficire i nalaze se na početnim podoficirskim dužnostima, a predviđaju se za postavljenja na više dužnosti.

Svečanom početku kursa prisustvovali su zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević i glavni podoficir Komande za obuku zastavnik prve klase Nenad Luković.

Svečanost je otvorio komandant COUP potpukovnik Saša Petković koji je istakao važnost ovog kursa i izneo da je uloga podoficira veoma zahtevna i odgovorna, te da je potrebno mnogo snage i odricanja da bi se sve aktivnosti u jedinicama realizovale u potpunosti u roku.

Obraćajući se polaznicima, uz želje za uspeh u radu, general Radivojević je istakao da je ovaj kurs samo jedan u nizu kurseva usavršavanja podoficira koji su predviđenim konceptom profesionalnog razvoja podoficira, i da ima za cilj da u budućnosti Vojsci Srbije obezbedi kvalitetan podoficirski kadar.

General Radivojević se osvrnuo i na profesionalni razvoj i status podoficira koji su završili Osnovni kurs za podoficire, kao i na njihova iskustva u radu na početnim podoficirskim dužnostima.

Povezane vesti