Letačka obuka u noćnim uslovima

Sreda, 12.6.2024 | Obuka
Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i u širem rejonu Beograda u toku je završna faza letačke obuke kadeta Vojne akademije na lakim višenamenskim helikopterima „gazela“.

Obuka se realizuje u skladu s planom školovanja budućih pilota Vojske Srbije, kako bi se oni u potpunosti osposobili za samostalno letenje na ovom tipu vazduhoplova, što je neophodan preduslov za preobuku za borbene helikoptere „gama“ ili višenamenske transportne helikoptere Mi-17, koja ih očekuje na završnoj godini studija.

U ovoj fazi obuke, kadeti realizuju noćne trenažne letove, tokom kojih uvežbavaju tehnike i procedure prilikom poletanja i sletanja i letenja na malim visinama. Da bi pristupili ovom razdelu letačke obuke, oni su, prethodno, savladali samostalno osnovno, navigacijsko i instrumentalno letenje. 

U nastupajućem periodu ih očekuje obuka za grupno letenje, čime će proces obučavanja za helikopter „gazela“ biti zaokružen.

Realizacijom intenzivnije letačke obuke kadeta, koja je omogućena zahvaljujući velikim ulaganjima u ratno vazduhoplovstvo, obezbeđuje se da se oni odmah po prijemu početnih oficirskih dužnosti fokusiraju na napredne oblike obuke i preobuku za najsavremenije tipove borbenih i višenamenskih helikoptera u naoružanju Vojske Srbije.

Povezane vesti