Obuka za upravljanje terenskim vozilima u mirovnim operacijama

Sreda, 18.1.2023 | Obuka
U okviru priprema za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu, deo pripadnika Vojske Srbije ove nedelje prolazi dopunsku obuku za upravljanje terenskim motornim vozilima.

Obuka se realizuje u Bataljonu za obuku saobraćajne službe Vojske Srbije u Kraljevu, a pohađaju je podoficiri koji će biti angažovani na dužnostima vozača u elementu za podršku našim snagama u zoni operacije.

U prvom delu osposobljavanja, realizovana je teorijska i obuka u vožnji na javnim putevima, da bi potom usledio najzahtevniji deo obuke – upravljanje vozilom u terenskim uslovima na poligonu „Beranovac“. Poligon je izgrađen po standardima Ujedinjenih nacija i na osnovu iskustava pripadnika Vojske Srbije iz mirovnih operacija, a savlađivanjem zahtevnih prepreka vojni vozači stiču neophodne veštine za upravljanje vozilima na teško prohodnom terenu, što će im biti od velikog značaja prilikom realizacije zadataka u Libanu.

Obuka u vožnji terenskih motornih vozila je obavezan deo sveobuhvatnih priprema pripadnika Vojske Srbije koji se u mirovnim operacijama angažuju na pozicijama vojnih posmatrača, štabnih oficira i vozača, kako bi bili u potpunosti spremni za realizaciju svih zadataka koji ih mogu očekivati u zoni operacije.

Povezane vesti