Pripreme pešadijske...

Pripreme pešadijske čete za učešće u mirovnoj operaciji

20.03.2023 | Multinacionalne operacije
Redovna zamena...

Redovna zamena jedinice Vojske Srbije u misiji UN u Libanu

16.03.2023 | Multinacionalne operacije
Svečani ispraćaj...

Svečani ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u misiju u Libanu

26.12.2022 | Multinacionalne operacije