Redovna zamena...

Redovna zamena jedinice Vojske Srbije u mirovnoj operaciji

18.03.2024 | Multinacionalne operacije
Redovna zamena...

Redovna zamena kontingenta Vojske Srbije u Libanu

31.12.2023 | Multinacionalne operacije
Upućivanje jedinice...

Upućivanje jedinice Vojske Srbije u misiju UN u Libanu

06.09.2023 | Multinacionalne operacije
Kolektivna obuka za...

Kolektivna obuka za učešće u mirovnoj operaciji u Libanu

18.07.2023 | Multinacionalne operacije