Humana akcija...

Humana akcija pripadnika Vojske Srbije

14.03.2022 | Civilno-vojna saradnja
Donacija Vojske...

Donacija Vojske Srbije pravoslavnoj školi u Libanu

14.12.2021 | Multinacionalne operacije