Kolektivna obuka za...

Kolektivna obuka za učešće u mirovnoj operaciji u Libanu

18.07.2023 | Multinacionalne operacije
Zamena odeljenja...

Zamena odeljenja vojne policije u misiji UN na Kipru

03.04.2023 | Multinacionalne operacije
Pripreme pešadijske...

Pripreme pešadijske čete za učešće u mirovnoj operaciji

20.03.2023 | Multinacionalne operacije
Redovna zamena...

Redovna zamena jedinice Vojske Srbije u misiji UN u Libanu

16.03.2023 | Multinacionalne operacije