Obuka za upravljanje terenskim vozilima u mirovnim operacijama

Utorak, 20.6.2023 | Obuka
Pripadnici Vojske Srbije koji se pripremaju za dužnosti vozača motornih vozila u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu ove nedelje prolaze dopunsku vozačku obuku na specijalizovanom terenskom poligonu.

Cilj obuke, koja se realizuje u Bataljonu za obuku saobraćajne službe Vojske Srbije u Kraljevu, je da vojni vozači steknu veštine za bezbedno upravljanje lakim terenskim motornim vozilima na teško prohodnom terenu i da savladaju održavanje pratećih uređaja i sistema.

U prvom delu osposobljavanja, realizovana je teorijska i obuka u vožnji na javnim putevima, a sada je u toku najzahtevniji deo obuke – upravljanje vozilom u terenskim uslovima na poligonu koji je izgrađen po standardima Ujedinjenih nacija i na osnovu iskustava pripadnika Vojske Srbije iz mirovnih operacija. Savlađivanjem zahtevne šumske staze i različitih prirodnih i veštačkih prepreka na poligonu, vojni vozači ovladavaju tehnikama vožnje i u najtežim situacijama, u kojima su na ispitu kako njihove vozačke sposobnosti tako i tehničke mogućnosti vozila.

Veštine stečene u Bataljonu za obuku saobraćajne službe biće im od neprocenjive koristi u Libanu, budući da će, zbog prirode zadataka koje naš kontingent izvršava u zoni operacije, često biti u prilici da motornim vozilima upravljaju van uređenih putnih komunikacija. Osim vozača, dopunsku obuku za upravljanje terenskim vozilima prolaze i pripadnici Vojske Srbije koji se u mirovnim operacijama angažuju na pozicijama vojnih posmatrača i štabnih oficira.

Povezane vesti