Kolektivna obuka za učešće u mirovnoj operaciji u Libanu

Utorak, 18.7.2023 | Multinacionalne operacije
Na poligonu „Borovac“ i u bazi „Jug“ u toku je završni deo kolektivne obuke voda za zaštitu snaga za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Obuka predstavlja deo višemesečnih priprema koje ova jedinica iz sastava Komande za obuku prolazi kako bi bila u potpunosti osposobljena za realizaciju namenskih zadataka i uspešno angažovanje u misiji.

Tokom ovog dela priprema, vod radi u uslovima sličnim onima u misiji, a taktički zadaci i supozicije koje rešava su u potpunosti prilagođeni situacijama u kojima se jedinica može naći tokom izvršavanja zadataka u zoni operacije. 

Programom su obuhvaćeni sadržaji iz taktičke i fizičke  obuke i teme iz međunarodnog humanitarnog prava, sa težištem na realizaciji zadataka prilikom obezbeđenja baze. Obuka se završava realizacijom taktičke vežbe, na kojoj će u praksi biti provereni obučenost i interoperabilnost jedinice za učešće u misiji.

Vojska Srbije angažuje vod za zaštitu snaga u sektoru Zapad misije Ujedinjenih nacija u Libanu od 2014. godine, u sastavu italijanskog kontingenta. Osnovni zadatak jedinice je obezbeđenje baze u kojoj su smeštene snage Ujedinjenih nacija. Osim ovog voda, Vojska Srbije u Libanu angažuje i pešadijsku četu, štabne oficire i element nacionalne podrške, koji se nalaze u sektoru Istok.

Povezane vesti