Upućivanje jedinice...

Upućivanje jedinice Vojske Srbije u misiju UN u Libanu

06.09.2023 | Multinacionalne operacije
Kolektivna obuka za...

Kolektivna obuka za učešće u mirovnoj operaciji u Libanu

18.07.2023 | Multinacionalne operacije