Redovna zamena jedinice Vojske Srbije u mirovnoj operaciji u Libanu

Sreda, 20.9.2023 | Multinacionalne operacije
Jedinica Vojske Srbije iz sastava Komande za obuku koja je učestvovala u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu vratila se u Republiku Srbiju nakon uspešnog završetka svog angažovanja.

U prethodnih šest meseci ova jedinica je bila angažovana na zadacima obezbeđenja baze u kojoj je smešten italijanski kontingent mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, a zamenila ju je takođe jedinica Vojske Srbije, koja je u zonu operacije upućena ovog meseca.

Zamena je izvršena u bazi Ujedinjenih nacija u Libanu, uz prisustvo komandanta italijanskog kontingenta, a na ceremoniji upriličenoj tim povodom pripadnicima Vojske Srbije su uručene medalje za uspešno učešće u misiji i doprinos izgradnji i očuvanju mira.

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2010. godine, a osim voda za zaštitu snaga, u ovoj operaciji su angažovani i pešadijska četa, štabni oficiri u komandi misije i grupa specijalističkih oficira zaduženih za podršku našem kontingentu.

Povezane vesti