Dezangažovanje voda za zaštitu snaga iz misije u Libanu

Utorak, 14.9.2021 | Multinacionalne operacije
Pripadnici voda za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuke doputovali su juče u Republiku Srbiju nakon uspešnog učešća u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

U prethodnih šest meseci oni su, u sastavu italijanskog kontingenta, bili angažovani na zadacima obezbeđenja u sektoru „Zapad“, a zamenili su ih pripadnici Vojske Srbije, takođe iz sastava Komande za obuku, koji su u zonu operacije otputovali krajem prošlog meseca. 

U složenim bezbednosnim uslovima, pripadnici voda za zaštitu snaga su uspešno realizovali sve zadatke u skladu sa mandatom misije Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu i na dostojan način reprezentovali Vojsku Srbije i Republiku Srbiju.

Pripadnici Vojske Srbije otpočeli su učešće u ovoj misiji 21. decembra 2010. godine, angažovanjem pešadijske čete u sastavu španskog kontingenta i štabnih oficira u sektoru „Istok“, a od 2014. godine kontingent Vojske Srbije je uvećan za vod za zaštitu snaga u sektoru „Zapad“.

Povezane vesti