Centar za obuku jedinica za MnOp

Centar za obuku jedinica za multinacionalne operacije obavlja poslove iz delokruga obuke i usavršavanja jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama, koji se pre svega odnose na: planiranje, organizovanje, koordinaciju, kontrolu sposobnosti i evaluaciju jedinica Vojske Srbije.

Centar za obuku jedinica za multinacionalne operacije nalazi se u Bujanovcu. 

Komandant Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije je potpukovnik Dragan Paunović. 

Zadaci COJ za MnOp


COJ za MnOp realizuje:

  • obuku jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama
  • pružanje podrške i učešće u obuci pojedinaca i timova Vojske Srbije i partnerskih zemalja za učešće u multinacionalnim operacijama.

Obuka u COJ za MnOp


Obuka u Centru za obuku jedinica za multinacionalne operacije realizuje se po principu modula koji se nadograđuju i nadovezuju jedan na drugi. Postoje četiri modula: (1) Akademska obuka, (2) Obuka posluga, posada i odeljenja, (3) Realizacija zajedničkih vežbi, (4) Realizacija gađanja iz ličnog i kolektivnog naoružanja.

Akademska obuka


Obuka se izvodi u učionicama, na simulatorima i trenažerima. U sastavu Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije trenutno se nalazi Centar za samostalno učenje engleskog jezika, ali se očekuje i isporuka ostalih simulatora i trenažera za obuku neophodnih za opremanje Simulacionog centra.

Obuka posluga, posada i odeljenja


Obuka se izvodi na poligonima, u približno realnim uslovima. Jedinice na obuci su u mogućnosti da sprovedu sve standardne operativne procedure u izvršavanju zadataka u multinacionalnim operacijama, kao što su: patrole, konvoji, kontrolni punktovi, reakcija na incidente u bazi, osmatranje u dodeljenoj zoni, kontrola masovnog okupljanja i pobune, pretraga terena, helio maršaling i medicinska evakuacija povređenih i obolelih.

Trenutno su na poligonu izgrađena dva isturena bazna kampa i jedan stalni kontrolni punkt. U okviru poligona su izrađene saobraćajnice.

Realizacija zajedničkih vežbi


Poligon „Rujan” sa svojim topografskim karakteristikama obezbeđuje veliki manevarski prostor jedinicama na obuci.

U zavisnosti od scenarija vežbe, na poligonu „Rujan” moguće je realizovati vežbe na terenu za jedinice zaključno sa bataljonskim nivoom.

Realizacija gađanja iz ličnog i kolektivnog naoružanja


Obuka u ovoj fazi realizovala bi se na Strelišnom kompleksu „Vrtogoš”, gde će se izvoditi:

  • gađanja iz pešadijskog oružja,
  • gađanja iz konvoja,
  • kvalifikaciona gađanja,
  • situaciona gađanja,
  • obuka sa bojnim minsko-ekspolozivnim sredstvima,
  • gađanja ručnom odbrambenom bombom,
  • gađanja iz pištolja i revolvera,
  • gađanja iz ručnog raketnog bacača.

Centar za obuku jedinica za multinacionalne operacije je formiran 20. maja 2012. godine. Centar je prva jedinica Vojske Srbije namenjena za obuku jedinica koje se upućuju u multinacionalne operacije.
 
U Centru se trenutno obučavaju jedinice Vojske Srbije koje se upućuju u multinacionalne operacije na Kipru i u Libanu.

Kontakt


Adresa: Baza „Jug“
Telefon: +381 (0) 17 414-598
Telefaks: +381 (0) 17 414-256
Mejl: dragan.paunovic@vs.rs

Povezane vesti