Četvrta brigada kopnene vojske

Četvrta brigada kopnene vojske namenjena je za izvršavanje misija i zadataka Vojske Srbije kroz razvijanje i unapređivanje operativnih sposobnosti i dostizanje potrebne raspoloživosti snaga za izvođenje operacija i pružanje pomoći civilnim vlastima prilikom prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.
 • Četvrta brigada kopnene vojske
  Komandant Četvrte brigade kopnene vojske, brigadni general Novica Petrović
  • 40. komandni bataljon
  • 41. pešadijski bataljon
  • 42. pešadijski bataljon
  • 43. samohodni haubički artiljerijski divizion
  • 44. divizion samohodnih višecevnih lansera raketa
  • 45. artiljerijsko-raketni divizion za PVD
  • 46. tenkovski bataljon
  • 47. mehanizovani bataljon
  • 48. mehanizovani bataljon
  • 49. logistički bataljon
  • 410. inžinjerijski bataljon
Četvrta brigada kopnene vojske sastoji se od pešadijskih, oklopnih, mehanizovanih, artiljerijskih i artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD, inžinjerijskih, logističkih i jedinica za telekomunikacije.

U sastavu Četvrte brigade su komanda brigade i 11 jedinica ranga bataljona/diviziona. Komanda je u Vranju, a jedinice su stacionirane u Vranju i  Bujanovcu.

Komandant Četvrte brigade kopnene vojske je brigadni general Novica Petrović

Zadaci Četvrte brigade


Četvrta brigada kopnene vojske izvršava sledeće zadatke:

 • pripremu i angažovanje jedinica za obezbeđenje administrativne linije prema Kosovu i Metohiji i kontrolu Kopnene zone bezbednosti
 • učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji i multinacionalnim operacijama
 • uvežbavanje komandi i jedinica za izvršavanje namenskih zadataka
 • pripremu i angažovanje jedinica za pružanje pomoći civilnim vlastima u sanaciji posledica prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Tradicije Četvrte brigade


Četvrta brigada kopnene vojske formirana je 30. juna 2007. godine od 78. motorizovane brigade i delova 549. motorizovane i 52. mešovite atiljerijske brigade. Svečanost povodom formiranja Četvrte brigade Kopnene vojske održana je u kasarni „Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog“ u Vranju, koja nosi ime slavnog vranjskog puka, jedinice čije tradicije nastavlja Četvrta brigada. 

Dan Četvrte brigade kopnene vojske obeležava se 31. januara. Tog dana 1878. godine, Vranje je oslobođeno od otomanskog ropstva. Taj datum se obeležavao i kao Dan Prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, koji je bio smešten u kasarni u Vranju. Prvi pešadijski puk formiran je 1897. godine i postojao je više od pet decenija, a učestvovao je u pet ratova. Puk je rasformiran 1941. godine nakon napada Nemačke na Jugoslaviju. 

Osim Dana oslobođenja grada, 31. januar je bio i gradska slava Vranja (Sveti Atanasije Veliki). Ove praznike obeležavali su pripadnici Prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, jer je 31. januar bio pukovska slava. 

Posle Drugog svetskog rata u Vranju je bilo više jedinica ranga puka/brigade. Uspomenu na tradicije Prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, oživela je 78. motorizovana brigada. 

Ponos Četvrte brigade kopnene vojske je spomen-soba koja se nalazi u kasarni „Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog“ u Vranju, u kojoj su od zaborava sačuvane uspomene na vojnike, policajce i građane Vranja i Pčinjskog okruga poginule u svim ratovima od 1878. godine. Spomen-soba je otvorena za sve posetioce.

Kontakt


Adresa: Proleterskih brigada, 17 500 Vranje
Telefon: +381 (0) 17 414-102
Telefaks: +381 (0) 17 7412-769
Mejl: 4.brkov@vs.rs

Povezane vesti