Tehnički remontni zavod „Čačak“

Tehnički remontni zavod „Čačak“ je ustanova Vojske Srbije čija je osnovna delatnost tehničko održavanje i generalni remont sredstava borbene tehnike, uključujući i odgovarajuće pripadajuće sisteme, agregate i uređaje.

Na osnovu razvijene tehnologije remonta, raspoloživih kapaciteta i višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti tehnike, Zavod je osposobljen za izvođenje uspešnog remonta borbenih sredstava: guseničara i točkaša, artiljerijskog, raketnog i pešadijskog naoružanja, sredstava veze, optičkih i optoelektronskih sredstava, energetskih sredstava i raketne tehnike. 

Svoje razvijene kapacitete Zavod angažuje i na pružanju usluga za potrebe civilnog sektora.

Direktor Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“ je pukovnik dr Vojkan Radonjić.
 

Delatnost TRZ „Čačak“


Zahvaljujući uspešno razvijenoj tehnologiji remonta, raspoloživim kapacitetima, kadrovskom potencijalu i višegodišnjem iskustvu uspešno obavlja:

 • tehničko održavanje i remont motora, motornih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije,
 • proizvodnju rezervnih delova,
 • mašinsku obradu,
 • mašinsku obradu delova motora,
 • termičku i hemijsko-termičku obradu,
 • regeneraciju delova,
 • remont i opravku ličnog i sportskog naoružanja,
 • hemijsku i galvansku zaštitu,
 • opravku i verifikaciju mernih sredstava. 

Razvoj Zavoda je stalni proces kojem se pridaje posebna pažnja. U sadašnjim uslovima tehnološke i kadrovske osposobljenosti poslovi razvoja usmereni su na:

 • osvajanje generalnog remonta novih tehničkih sredstava Vojske Srbije, 
 • modifikacije i modernizacije sredstava,
 • osvajanje proizvodnje rezervnih delova,
 • osvajanje novih proizvoda Zavoda (vojna oprema i nastavna sredstva),
 • obuku kadra za održavanje tehničkih sredstava  organizovanjem specijalističkih kurseva.

Tehnički remontni zavod „Čačak“ je značajan faktor u sistemu održavanja sredstava Vojske Srbije. Raspolaže sa respektivnim godišnjim kapacitetom od oko 800.000 norma-časova, opremom, alatima, radnim prostorom i kadrovima osposobljenim za održavanje najsloženijih sistema iz naoružanja kopnene vojske. 

Dugogodišnjim radom na remontu sredstava za potrebe vojske i civilnog sektora Zavod je osposobio kapacitete za regeneraciju složenih delova i sklopova. Na taj način obezbeđena je ponovna upotreba oštećenih delova koja  znatno smanjuje troškova remonta.

Kontakt


Adresa: Dr Dragiše Mišovića 167, 32 000 Čačak
Telefon: +381 (0) 32 372-666
Telefaks: +381 (0) 32 372-674
Mejl: trzca@ptt.rs

Povezane vesti