246. bataljon ABHO

246. bataljon atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) je organizacijska jedinica Kopnene vojske opremljena i osposobljena da samostalno i u sastavu ostalih struktura Vojske Srbije izvršava zadatke atomsko-biološko-hemijskog obezbeđenja u sve tri misije Vojske.

Komanda i jedinice 246. bataljona ABHO stacionirane su u Kruševcu.

U sastavu 246. bataljona ABHO su komanda, komandni vod, tri čete ABHO i vod za obezbeđenje od nuklearnih i hemijskih udesa.

Zadaci 246. bataljona ABHO


Osnovni zadaci 246. bataljona ABHO su:

  • organizovanje i sprovođenje posebnih mera protivnuklearnog, hemijskog i biološkog obezbeđenja jedinica Kopnene vojske i Vojske Srbije u toku izvođenja operacija
  • učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji i multinacionalnim operacijama
  • pružanje pomoći civilnim vlastima u saniranju posledica prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Tradicije 246. bataljona ABHO


Bataljon ABHO formiran je 1. aprila 2007. godine preimenovanjem i preformiranjem 246. brigade ABHO u Kruševcu. 

Pripadnici 246. bataljona ABHO obeležavaju 28. septembar kao Dan jedinice, a to je i Dan atomsko-biološko-hemijske službe. Tog dana 1932. godine, na osnovu Uredbe ministra vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, u Kruševcu je počelo formiranje Barutanskog bataljona u okviru Zavoda „Obilićevo“. Bila je to prva regularna jedinica protivhemijske zaštite u srpskoj vojsci.

Kontakt


Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 440-089
Telefaks: +381 (0) 37 416-223
Mejl: 246.babho@vs.rs

Povezane vesti