Pokazna vežba za kadete Vojne akademije

Petak, 28.4.2023 | Obuka
Pripadnici 246. bataljona atomsko-biološke-hemijske odbrane (ABHO) realizovali su ove nedelje pokaznu vežbu za kadete završne godine Vojne akademije modula pešadije i oklopnih jedinica.

Na vežbi je prikazano angažovanje jedinica ABHO u pripremi, organizovanju i realizaciji zadataka radiološke, hemijske i biološke dekontaminacije ljudi, naoružanja i tehničkih sredstava pešadijske čete.

Kadeti su bili u prilici da sagledaju mesto i ulogu jedinice u sprovođenju posebnih mera protivnuklearno-hemijsko-biološkog obezbeđenja i da se upoznaju sa kompletnom metodologijom rada, od pripreme ljudstva i zaštitne opreme, preko razvijanja dekontaminacione stanice sa svim svojim elementima, do praktične upotrebe sredstava i opreme za dekontaminaciju.

Prikazan je i rad na savremenoj multifunkcionalnoj mobilnoj platformi za dekontaminaciju  MPD-09, domaće proizvodnje, koja po svojoj nameni objedinjuje pet drugih sredstava — automobil-cisternu za dekontaminaciju, automobil-cisternu za vodu, navalno vozilo za gašenje požara, pumpu za ispumpavanje vode i uređaj za dekontaminaciju.

Kadeti su u ovoj jedinici Kopnene vojske boravili radi realizacije posebnog oblika nastave iz predmeta Taktika pešadije i Taktika oklopnih jedinica. Ova vrsta nastave pruža kadetima uvid u funkcionisanje jedinica Vojske Srbije i deo je njihovih sveobuhvatnih priprema za dužnosti koje ih očekuju nakon promocije u prvi oficirski čin.

Povezane vesti