Obuka pripadnika ABH službe Vojske Srbije

Utorak, 28.11.2023 | Obuka
U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane u Kruševcu realizovana je specijalistička obuka pripadnika Vojske Srbije sa realnim toksičnim hemikalijama.

Obuka je realizovana u specijalizovanim laboratorijama i na poligonu „Ravnjak“, sa ciljem unapređenja znanja specijalista iz 246. bataljona ABHO o toksičnim hemikalijama, merama zaštite na radu i njihovog praktičnog osposobljavanja za rad sa ovim otrovnim supstancama.

Programom obučavanja, koje su izveli sertifikovani instruktori iz Centra ABHO, obuhvaćeni su sadržaji od rada patrola atomsko-biološko-hemijske službe na izviđanju kontaminiranog zemljišta i objekata, preko detekcije i hemijske dekontaminacije naoružanja i opreme, do pružanja medicinske pomoći u slučaju kontakta sa toksičnim hemikalijama. 

Realizacijom ove specijalističke obuke unapređeni su kako individualna osposobljenost pripadnika 246. bataljona ABHO, tako i ukupna sposobnost jedinice za sprovođenje posebnih mera protivnuklearnog, hemijskog i biološkog obezbeđenja snaga Vojske Srbije u toku izvođenja operacija.

Povezane vesti