Međunarodni kurs u...

Međunarodni kurs u Centru ABHO

26.04.2023 | Obuka
Međunarodni kurs...

Međunarodni kurs biološkog oružja i toksikologije

17.03.2023 | Međunarodna saradnja
Međunarodni kurs u...

Međunarodni kurs u oblasti jonizujućeg zračenja

22.11.2022 | Međunarodna saradnja
Obuka pripadnika...

Obuka pripadnika Oružanih snaga Španije u Centru ABHO

20.10.2022 | Međunarodna saradnja
Devedeset godina...

Devedeset godina atomsko-biološko hemijske službe

28.09.2022 | Kultura i tradicija
Međunarodni kurs u...

Međunarodni kurs u Centru ABHO

06.09.2022 | Obuka
Obuka pripadnika...

Obuka pripadnika Mađarske vojske u Centru ABHO

13.06.2022 | Međunarodna saradnja