Obuka mađarskih vojnika u Centru ABHO

Petak, 19.5.2023 | Obuka
U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu ove nedelje je realizovana specijalistička obuka pripadnika Mađarske vojske sa realnim toksičnim hemikalijama.

Tokom petodnevne obuke, koja se odvijala uz stručnu podršku sertifikovanih instruktora iz Centra ABHO, polaznici su unapredili svoja znanja o toksičnim hemikalijama i praktično se osposobili za rad sa ovim supstancama.

Obuka je realizovana na poligonu „Ravnjak“, gde su se pripadnici Mađarske vojske osposobljavali za rad u sastavu patrola atomsko-biološko-hemijske službe, izviđanje kontaminiranog zemljišta i objekata, primenu procedura u detekciji toksičnih supstanci, dekontaminaciju naoružanja i opreme, te pružanje prve pomoći u slučaju kontakta sa otrovnim hemikalijama.

Ova obuka predstavlja samo jednu od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske, a prvi put je u našem centru realizovana 2016. godine. Značaj ovakvih aktivnosti pripadnika oružanih snaga ogleda se u razmeni iskustava, jačanju međusobnog poverenja i razvoju ukupnih odnosa dveju zemalja.

Povezane vesti