Управа за људске ресурсе

Управа за  људске ресурсе (J-1) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за обједињавање задатака у персоналној, морално-психолошкој и верској функцији.

У саставу Управе за људске ресурсе налазе се Одељење за управљање људским ресурсима, Одељење за морал и психологију, Одељење за веру и Одсек за оперативне и опште послове.

Управи за људске ресурсе (Ј-1) непосредно су потчињени првостепени војни дисциплински тужиоци Београд, Ниш и Нови Сад и првостепени војни дисциплински судови Београд, Ниш и Нови Сад.

Начелник Управе за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије је бригадни генерал Саво Иришкић.

Задаци Управе за људске ресурсе


У делокругу рада Управе за људске ресурсе су следећи задаци:

 • анализа, планирање и  селекција људских ресурса,
 • социјализација професионалних припадника,
 • оцењивање ефикасности и способности професионалних припадника,
 • награђивање и мотивисање професионалних припадника,
 • брига о здрављу и безбедности професионалних  припадника,
 • планирање и развој каријере,
 • морално-психолошке припреме,
 • планирање, организовање и координацијa активности развоја моралне компоненте војне моћи Војске Србије,
 • праћење, изграђивање и вредновање морала припадника Војске Србије,
 • планирање, организовање и координација садржаја из области вредновања и неговања традиција и културних делатности у Војсци Србије,
 • планирање, организовање и координација рада психолога у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • организовање, планирање, координацијa делатности верске службе у Министарству одбрнае и Војсци Србије.

Управа за људске ресурсе формирана је 25. фебруара 2005. године и преузела је надлежности Персоналне управе и Управе за морал Генералштаба Војске Србије и Црне Горе.


Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-432
Телефакс: +381 (0) 11 3006-039
Мејл: savo.iriskic@vs.rs

Повезане вести