Управа за људске ресурсе (Ј-1)

Управа за  људске ресурсе (J-1) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за обједињавање задатака у персоналној функцији, функцији морала и верској функцији.

Начелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) је бригадни генерал Саво Иришкић.

У делокругу рада Управе за људске ресурсе (Ј-1) су следећи задаци:

 • Анализа, планирање и  селекција људских ресурса;
 • Социјализација професионалних припадника;
 • Оцењивање ефикасности и способности професионалних припадника;
 • Награђивање и мотивисање професионалних припадника;
 • Брига о здрављу и безбедности професионалних  припадника;
 • Планирање и развој каријере;
 • Морално-психолошке припреме;
 • Планирање, организовање и координацијa активности развоја моралне компоненте војне моћи Војске Србије;
 • Праћење, изграђивање и вредновање морала припадника Војске Србије;
 • Планирање, организовање и координација садржаја из области вредновања и неговања традиција и културних делатности у Војсци Србије;
 • Планирање, организовање и координација рада психолога у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • Организовање, планирање, координацијa делатности верске службе у Министарству одбране и Војсци Србије.

Управа за људске ресурсе формирана је 25. фебруара 2005. године и преузела је надлежности Персоналне управе и Управе за морал Генералштаба Војске Србије и Црне Горе.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 432
Телефакс: +381 (0) 11 3006 039