Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6)

Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организовање, координацију и контролу телекомуникационо-информатичког обезбеђења Министарства одбране и Војске Србије.
Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) је носилац телекомуникационо-информатичке функције у Министарству одбране и Војсци Србије.

Начелник Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) је бригадни генерал Миле Витезовић.

Управи су непосредно потчињени Бригада везе, Центар за командно-информационе системе и информатичку подршку и Центар за примењену математику и електронику.

Управа за телекомуникације и информатику (Ј-6) је надлежна за реализацију послова, задатака и активности из „телекомуникационо-информатичке“ функције у Министарству одбране и Војсци Србије. У оквиру функције обавља следеће послове: 

  • Телекомуникационо-информатичко обезбеђење, које се спроводи ради непрекидног функционисања телекомуникационо-информационих сервиса у Министарству одбране и Војсци Србије у миру, ванредном и ратном стању; 
  • Развој телекомуникационо-информационих система, у покретној и стационарној компоненти у складу са савременим захтевима командовања и руковођења;
  • Заштита  телекомуникационо-информационих  система из домена информационе безбедности и одбране у сајбер простору;
  • Уређује канцеларијско пословање, и предузима мере за унапређење у области службене преписке и поштанског саобраћаја у Министарству одбране и Војсци Србије.

Традиције Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6)


Сектор за везу, информатику и електронска дејства Генералштаба Војске Србије и Црне Горе, у чијем саставу су биле Управа веза и Управа за информатику, преформиран је 1. марта 2005. године у Управу зе везу и информатику (Г-6) Генералштаба Војске Србије и Црне Горе.

Управа за везу и информатику (Г-6) Генералштаба Војске Србије и Црне Горе је 15. децембра 2006. године префоримирана у Управу за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3005-589
Телефакс: +381 (0) 11 3005-587