Центар за примењену математику и електронику

Центар за примењену математику и електронику (ЦПМЕ) је јединствена, специјализована, истраживачко-развојна установа у области криптозаштите за потребе Министарства одбране и Војске Србије.

ЦПМЕ је намењен за истраживање и развој нових решења у области криптологије и криптозаштите; генерисање и израда криптографских параметара и специјалних докумената криптозаштите; издавање електронских сертификата и персонализација електронских идентификационих докумената.

ЦПМЕ је непосредно потчињен Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије.

У саставу ЦПМЕ су Командно одељење, Одељење за анализу и синтезу алгоритама, Одељење за развој и имплементацију алгоритама, Одељење за генерисање криптоподатака, издавање електронских сертификата и персонализацију електронских идентификационих докумената, Одсек за кадрове, оперативне послове, логистику и обуку и Група за финансије 

Начелник Центра за примењену математику и електронику је пуковник Ђорђе Граовац. 

Задаци ЦПМЕ


ЦПМЕ извршава следеће задатке:

  • Истраживање, развој и верификација криптолошких алгоритама за потребе система одбране и других корисника криптозаштите у Републици Србији;
  • Развој и имплементација криптолошких алгоритама у телекомуникационо-информатичким системима домаће и стране производње за потребе система одбране;
  • Истраживање и развој нових, одржавање и модернизација постојећих хардверских и софтверских криптолошких решења за потребе система одбране;
  • Пројектовање решења и дефинисање критеријума за заштиту од компромитујућих електромагнетних зрачења на уређајима и системима криптозаштите;
  • Генерисање, израда и дистрибуција криптопараметара и специјалних докумената криптозаштите за потребе система одбране и других функционалних система криптозаштите у Републици Србији;
  • Издавање електронских сертификата за потребе Министарства одбране и Војске Србије;
  • Персонализација електронских идентификационих докумената за потребе Министарства одбране и Војске Србије.
  • Центар за примењену математику и електронику потчињен је Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије.

На реализацији истраживачко-развојних задатака ЦПМЕ остварује сарадњу са научним и другим институцијама у Восци Србије, Министарству одбране и земљи.

Традиције ЦПМЕ


Историјат Центра за примењену математику и информатику започиње наредбом државног секретара за народну одбрану од 5. маја 1967. године, на основу које је формиран 120. центар за израду шифара VII одељења криптографског, у саставу тадашње Југословенске народне армије. Формирањем овог центра обједињена је делатности криптозаштите на нивоу земље.

Током 1975. године у оквиру 120. центра интегришу се научноистраживачки рад и развој средстава криптозаштите. Овакав концепт организације одржаван је све до сада.

Интензиван рад и резултати рада од стране респектабилног научноистраживачког кадра, допринели су да се 120. центар, 1981. године, региструје као научна јединица за општа и примењена истраживања, а 1982. године преименује у Институт за примењену математику и електронику (ИПМЕ). Као научни институт званично је регистрован 1985. године.

ИПМЕ је 2006. године преформиран у Центар за примењену математику и електронику, са статусом истраживачко-развојне установе.

Контакт


Адреса: Војводе Степе 445, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3401-017
Телефакс: +381 (0) 11 3401-208
Имејл: cpme@vs.rs

Повезане вести