Управа за логистику (Ј-4)

Управа за логистику (Ј-4) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за планирање, организацију и реализацију логистичке подршке Војске Србије, командовање потчињеним јединицама и изградњу њихове оперативне способности.
Управи за логистику (Ј-4) је непосредно потчињена Централна логистичка база.

Начелник Управе за логистику (Ј-4) је генерал-мајор Срђан Петковић.

Управа за логистику (Ј-4) је надлежна за:

  • Планирање и организовање система логистичке подршке Војске Србије;
  • Правовремено и непрекидно снабдевање Војске Србије материјалним средствима неопходним за извршење мисија и задатака;
  • Планирање, организовање и контролу одржавања техничких средстава у Војсци Србије;
  • Планирање, организација и контролу саобраћаја и транспорта у Војсци Србије;
  • Планирање, организовање и контролу делатности опште логистике у Војсци Србије;
  • Обезбеђење адекватних услова за живот и рад људства, смештај технике и материјалних средстава и изградњу специфичних војних објеката за реализацију мисија и задатака Војске Србије.

Традиције Управе за логистику (Ј-4)


Успостављањем функционалне организације Министарства одбране и Војске Србије 2005. године, формирана је Управа за логистику Генералштаба Војске Србије. Тада су, из два ентитета у Министарству одбране и Војсци Србије и Црне Горе — Сектора за војнопривредну делатност Министарства одбране и Сектора за логистику Генералштаба, формирана три ентитета на стратегијском и оперативном нивоу организације логистике Министарства одбране и Војске Србије. То су били Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране, Управа за логистику (Г-4) Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Команда логистике.

Управа за логистику (Г-4) устројена је кроз унутрашње организационе целине, одељења и самосталне одсеке којима су додељене надлежности сваке од појединачних логистичких функција.

Са променом назива унутрашњих организационих целина Генералштаба Војске Србије, 2007. године, Управа за логистику добија ознаку Ј-4 уместо Г-4. На овај начин се афирмише здружени оперативни концепт као основни начин остваривања мисија и задатака Војске Србије.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3005-164
Телефакс: +381 (0) 11 3005-167
Имејл: ulogistike@vs.rs