Централна логистичка база

Централна логистичка база је највећа логистичка јединица у Војсци Србије, чија је основна намена реализација задатака у оквиру функције снабдевања у систему одбране, са основним покретним стварима и резервним деловима, убојним и погонским средствима, интендантским, санитетским и ветеринарским покретним стварима.
 • Централна логистичка база
  Командант Централне логистичке базе, бригадни генерал Саша Петровић
  • Први складишни батаљон
  • Други складишни батаљон
  • Трећи складишни батаљон
  • Други сабирно-продајни центар
  • Први логистички центар
Централна логистичка база је непосредни носилац логистичке подршке дела јединица и установа у гарнизону Београд. 

У саставу Базе су команда, командна чета, логистички центар, три складишна батаљона и сабирно-продајни центар.

Командант Централне логистичке базе је бригадни генерал Саша Петровић. 

Задаци Централне логистичке базе


Централна логистичка база извршава следеће задатке:

 • Снабдевање система одбране основним покретним стварима и резервним деловима, убојним и погонским средствима, интендантским средствима,
 • Одржавање средстава посебне намене, убојних и ракетних средстава, погонске опреме и инсталација,
 • Реализација логистичке подршке дела јединица и установа у гарнизону Београд.

Традиције Централне логистичке базе


Централна логистичка база наставља традиције 608. позадинске базе, чији корени датирају од 1953. године, када је у Пречком код Загреба формирана База за пријем материјалних средстава из увоза. Прилагођавајући своју структуру потребама тадашње Југословенске народне армије, 20. новембра 1961. године преформирана је у Базу за пријем материјалних средстава, са седиштем у Панчеву.

Од 1987. године, постоји као Техничко-снабдевачка база ССНО (Савезног секретаријата за народну одбрану). Најзад, 16. новембра 1992. године, формирана је 608. позадинска база Генералштаба Војске Југославије, с наменом смештаја, чувања и ешелонирања стратегијских резерви.

Формирањем Централне логистичке базе 15. децембра 2006. године обједињени су сви вантрупни складишни капацитети у Војсци Србије. 

Дан Централне логистичке базе обележава се 16. новембра. Тог дана 1992. године формирана је 608. позадинска база, чије традиције наставља Централна логистичка база.

Контакт


Адреса: Мије Ковачевића 5, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3205-002
Телефакс: +381 (0) 11 3205-106
Имејл: clob@vs.rs

Повезане вести