Сабирно-продајни центри

Први логистички центар и Други сабирно-продајни центар су намењени су за продају расходованих, сувишних и неперспективних средстава из јединица Војске Србије и Министарства одбране.

sabirno-prodajni-centar-vojska-srbije.jpg
Организационо су у саставу Централне логистичке базе и налазе се у Београду — Први логистички центар и Нишу — Други сабирно-продајни центар.

Асортиман сабирно-продајних центара


Први логистички центар и Други сабирно-продајни центар продају:

 • покретне ствари које су оглашене застарелим или сувишним;
 • службене псе којима је истекла радна способност (продају врши само Други сабирно-продајни центар у сарадњи са Четом за обуку, узгој и дресуру службених паса у Нишу);
 • покретне ствари које су расходоване и одређене за продају;
 • покретне ствари којима истиче рок употребе или им прети опасност од квара, ако се не би утрошиле или замениле пре настанка квара, као и покретне ствари којима истиче рок чувања, а нису се могле зановити;
 • отпадни материјал и споредни продукти који се добијају при оправкама и преради покретних ствари, као и остале секундарне сировине;
 • отпадни материјал који се добија текућим оправкама и одржавањем непокретности;
 • отпадно уље и антифриз (предузећима која имају одговарајуће дозволе);

Први логистички центар и Други сабирно-продајни центар нису надлежни за продају пешадијског наоружања, муниције и предмета од драгоцених метала.

Ценовник је променљив и ажурира се након сваког уноса средстава у продавницу. У цену је урачунат ПДВ.

Начин продаје


Први логистички центар и Други сабирно-продајни центар средства продају путем:

 • малопродаје;
 • писаних јавних надметања (лицитација) — за продају расходованих моторних возила, инжињеријских машина и других габаритних средстава и опреме;
 • оквирних уговора — за продају секундарних сировина из јединица и установа Војске Србије и Министарства oдбране;

Средства се продају у виђеном стању, без гаранције и не подлежу накнадним рекламацијама.

Малопродаја


Продаја се врши преко продавница Првог логистичког и Другог сабирно-продајног центра. Плаћање је у готовом новцу у продавници или вирманом. 

Годишњи оквирни уговори


Продаја секундарних сировина — отпада врши се закључивањем уговора са правним лицима која поседују одговарајуће дозволе за обављање делатности сакупљања, транспорта или третмана отпада. Закључење уговора се врши крајем текуће године за наредну годину. Надметању претходи објављивање у Службеном гласнику Републике Србије као и на сајтовима Министарства oдбране и Војске Србије. Заинтересована лица откупљују услове за надметање и дају понуду за сваку ставку секундарне сировине — отпада. Почетну цену одређује продавац, а понуђена цена мора бити већа од почетне. 

Писмена јавна надметања — лицитације


На јавним надметањима се продају: моторна возила, инжињеријске машине и остала габаритна средства. Средства се налазе на издвојеним локацијама Првог логистичког и Другог сабирно-продајног центра:

 • „Бубањ поток“ — Београд
 • „Алваџиница“ — Чачак
 • „Ардија“ — Ниш.

Јавна надметања — лицитације у начелу се организују квартално. Надметању претходи оглашавање у Службеном гласнику Републике Србије, дневној штампи која се дистрибуира на територији Републике Србије и на сајтовима Министарства oдбране и Војске Србије. Да би учествовали на лицитацији, заинтересовани купци су дужни да откупе услове за надметање. Исте могу купити у просторијама сабирно-продајних центара. Почетну цену средства одређује продавац (Први логистички и Други сабирно-продајни центар), на основу стања средства, тржишних услова и претходних искустава у продаји. Пре куповине средства односно давања понуде, заинтересована лица имају право да стекну увид у стање средства за које су заинтересовани, у периоду дефинисаном у огласу.
 
Подношење понуда је писмено, у затвореним ковертама, које се уз прописану кауцију предају на дан надметања. Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство купаца.

Контакт


Први логистички центар — Београд


Касарна „Кнежевац” у Београду
Улица ослобођења број 30 (окретница линије 37 и линије 3)
Градска општина Раковица.

Продавница: +381 (0) 11 3053-477
Телефакс: +381 (0) 11 3053-509
Мејл: 1.loc@vs.rs

Радно време: Сваким радним даном од 07:30 часова до 14:30 часова.

Други сабирно-продајни центар — Ниш


Касарна „Књаз Михаило“ у Нишу.
Булевар Николе Тесле бб. Ниш (северно од ауто-пијаце, код насеља „Стеван Синђелић“)
Општина Пантелеј

Продавница: +381 (0) 18 508-590
Телефакс: +381 (0) 18 508-591
Мејл: 2.spc@vs.rs

Радно време: Сваким радним даном од 07.30 до 14.30 часова.