Кабинет начелника Генералштаба

Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије је ужа унутрашња јединица у Генералштабу Војске Србије која обавља аналитичке, оперативно-планске и административне послове за потребе начелника Генералштаба Војске Србије и његовог заменика; планира, припрема и организује радне и протоколарне активности начелника и заменика начелника Генералштаба Војске Србије.

Начелник Кабинета начелника Генералштаба Војске Србије је пуковник др Слађан Христов.

Кабинет у свом саставу има Одсек за оперативне послове, Одсек за међународну војну сарадњу и протокол, Одсек за опште послове, Одсек за правне послове и Групу за односе са јавношћу.

Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије обавља послове из функција „међународна сарадња“, „административно-правна“ и „односи са јавношћу“, као и задатке из „командне“ функције. 

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 901
Телефакс: +381 (0) 11 3006 331
Имејл: vojska.srbije@vs.rs