Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9)

Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) је организациона јединица Генералштаба Војске Србије која је носилац послова цивилно-војне сарадње у систему одбране Републике Србије.

Начелник Одељења за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) је пуковник Бранко Поповић

Задаци Одељења за цивилно-војну сарадњу (Ј-9)


  • Планирање цивилно-војне сарадње у текућим операцијама Војске Србије и дугорочном планирању одбране Републике Србије;
  • Израда предлога за програме и планове финансирања ЦВС;
  • Израда доктринарних докумената из области ЦВС;
  • Предлагање, планирање и израда правила ангажовања Војске Србије у области ЦВС;
  • Обука из области ЦВС;
  • Ажурирање и одржавање базе података о стању окружења у којем јединице Војске Србије изводе операције или ће их изводити.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 2063-258
Телефакс: +381 (0) 2063-426
Имејл: j-9@vs.rs.