Заменик начелника Генералштаба Војске Србије

Заменик начелника Генералштаба Војске Србије замењује начелника Генералштаба у планирању, организовању и употреби Војске и контроли рада потчињених, као и координацији рада са унутрашњим јединицама Министарства одбране.

Заменик начелника Генералштаба:

  • Руководи израдом предлога одлука, процена, захтева, наређења и других аката које разматрају и доносе председник Републике и министар одбране, а који се односе на изградњу оперативне и функционалне способности Војске;
  • Координира активности и учествује у изради законских и подзаконских, планских и других докумената који се израђују у Министарству одбране, а имају утицаја на изградњу оперативне и функционалне способности Војске;
  • Координира активности и одговоран је за израду Плана одбране који се односи на припреме и употребу Војске;
  • Одговоран је за реализацију организацијско-формацијских промена и попуну Војске;
  • координира активности цивилно-војне сарадње из надлежности Генералштаба;
  • У одсутности начелника Генералштаба, замењује га на дужности и обавља послове из његове надлежности.

Заменик начелника Генералштаба Војске Србије је генерал-потпуковник Желимир Глишовић, који је дужност преузео 7. јула 2023. године.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063 901
Телефакс: +381 (0) 11 3006 331
Имејл: vojska.srbije@vs.rs

Повезане вести