Војногеографски институт

Војногеографски институт је установа Војске Србије задужена за обезбеђење система одбране геопросторним подацима који се односе на територију Републике Србије.

Институт је непосредно потчињен Управи за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије. 

Начелник института је пуковник др Зоран Срдић.

Војногеографски институт је акредитована научноистраживачка установа. Захваљујући успостављеној сарадњи са бројним научним и образовним институцијама, Институт веома успешно реализује научноистраживачке пројекте у области геонаука.

Задаци Војногеографског института


Ради обезбеђења потребних геопросторних података, Војногеографски институт врши:

 • снимање из ваздуха,
 • фотограметријски премер,
 • топографски премер,
 • картографску обраду,
 • публковање података,
 • штампање карата,
 • складиштење и дистрибуцију карата,
 • истраживање и развој и
 • обуку корисника.

Актуелни задаци на којима је Војногеографски институт ангажован су:

 • Топографска карта 1:25.000,
 • Топографска карта 1:50.000,
 • Топографска карта 1:100.000,
 • Топографска карта 1:250.000,
 • Географска карта 1:750.000 и
 • Међународна карта 1:1.000.000.

Осим на овим задацима, Војногеографски институт учествује на више пројеката од националног значаја, као што су:

 • IPA2014 пројекат Санација последица поплава,
 • Национални атлас Републике Србије и
 • Српска енциклопедија.

Производи Војногеографског института


Војногеографски институт израђује различите врсте картографских, графичких, фотографских и текстуално-нумеричких производа у дигиталној и штампаној форми. 

Основни производи института су:

 • топографске карте,
 • геопросторна база података,
 • ортофото производи,
 • дигитални модел висина и
 • рељефне карте.

Осим ових производа, Војногеографски институт израђује прегледно-топографске, географске и тематске карте. Готово сви производи су доступни и цивилним структурама.

Традиција Војногеографског института


Војногеографски институт је једна од најстаријих установа наше војске. Основан је 5. фебруара 1876. године, као Географско одељење Главног ђенералштаба српске војске. Одељење је 1920. године прерасло у Географски институт (1923. у Војногеографски институт), прву војну установу која је понела назив институт.

Од оснивања до данас институт није мењао своју основну делатност – све време се бавио израдом карата за војне потребе. У својој дугој историји Војногеографски институт је имао веома важну улогу у развоју српске геодезије, картографије и фотограметрије. Реализовао је низ пројеката од државног значаја, као што је пројектовање и успостављање прве државне тригонометријске, нивелманске, гравиметријске и GPS мреже. Један од најзначајнијих задатака института је први систематски топографски премер целокупне државне територије, на основу којег су израђене бројне топографске карте.

Војногеографски институт, баштинећи своју дугогодишњу традицију, је наставио са пионирским радовима који се данас огледају у примени најсавременије информационе технологије за израду топографских карата. Ради очувања сећања на људе, догађаје и резултате рада снимљен је филм Војногеографски институт кроз три века.


Контакт


Адреса: Мије Ковачевића 5, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 3205-007
Телефакс: +381 (0) 11 3205-350
Мејл: vgi@vs.rs
Веб-сајт: http://vgi.mod.gov.rs/

Повезане вести