Догађаји

Свечана заклетва - Панчево
Фотографија: 7
Субота, 26.9.2009 
акција „Отворени дан“ у Панчеву
Фотографија: 10
Субота, 26.9.2009 
Аеромитинг
Фотографија: 38
Недеља, 13.9.2009 
Аеромитинг
Фотографија: 18
Недеља, 13.9.2009