ОБВТ ЛАЗАР 3

Свечана заклетва војника септембарске класе

Заклетва
Субота, 26.9.2009