ВЕК ПОБЕДНИКА 1918-2018

Унапређење обуке један од приоритета