ОБВТ ЛАЗАР 3

Председавајући Војном комитету НАТО-a у посети Србији

Генерал Љубиша Диковић
Четвртак, 3.3.2016 
Генерал Петр Павел
Четвртак, 3.3.2016 
Дочек
Четвртак, 3.3.2016