ОБВТ ЛАЗАР 3

Војска Србије на свечаности у Новом Саду