ВЕК ПОБЕДНИКА 1918-2018

Војска Србије јача за шест авиона „ласта“