ВОЈСКА СРБИЈЕ

Анализа оперативних и функционалних способности Војске Србије за 2017. годину