ВЕК ПОБЕДНИКА 1918-2018

Анализа оперативних и функционалних способности Војске Србије за 2017. годину